Форма за изплащане на дивидент по банков път

Моля попълнете следните полета ако желаете да получите полагащите Ви се дивиденти по банков път.

Съгласен съм с условията
Условия !
Име
ЕГН
IBAN
Титуляр на IBAN
Телефон