Недвижими Имоти

Албена Инвест Холдинг АД /АИХ/ има присъствие в сектора на недвижимите имоти основно в сферата на търговските недвижими имоти, разработване на проекти и обработваема земя. Търговският бизнес с недвижими имоти се фокусира върху отдаване на офиси, търговски площи, помещения и складове под наем в градовете София, Пловдив, Варна, Габрово и Добрич.

АИХ, чрез своите дъщерни дружества, притежава, управлява и отдава под наем офиси, складове и търговски помещения в централни места при конкурентни ценови равнища.

В София, Албена Инвест Холдинг АД притежава и управлява няколко индустриални имота, които са добре разположени и имат по-малък риск от инвестиционна гледна точка. 

Компанията участва в сегмента - развитие на проекти, но само чрез предлагане на земя за развитие на потенциалните инвеститори. Бизнесът с обработваема земя предлага стабилност в срокове по отношение на доходите от продукти, за които има пазар, въпреки че цените на стоките може да бъдат променливи.

Притежаваните и отдавани под наем земеделски земи от АИХ в момента са около 3,200,000 кв.м като по-голямата част от тях са 3-та и 4-та категория според международната класификацията на обработваема земя, която използва скала от 1 (най-добрите по качество) до 10.