ИДИС АД,БАЗА ДОБРИЧ

Адрес: 9301, гр.Добрич, ул. „Ангел Стоянов” № 2


Телефон: 0888076437


Е-поща: idis@net-bg.net


Уеб сайт: www.aih.bg

Идис АД,  база в гр. Добрич.

 

Първоначално, през 1931 г.дружеството възниква като фабрика “Добруджанска индустрия”, с основен предмет на дейност производство на памучни тъкани, която през 1947 година е пререгистрирана като Добруджански текстил АД, към момента част от Идис АД. 


През 1998 г. предприятието е приватизирано, като мажоритарен акционер става АИХ.

 

Добруджански текстил АД преустановява производствената си дейност и започва да отдава наличните помещения под наем. Отдаваните площи представляват офиси, складова база и паркинг. Производствената площадка на предприятието е разположена на площ около 55 000 кв. м, от която застроената е около 19 000 кв. м.


Сградният фонд се състои от: тъкачен цех, цех за подготовка, ремонтно-механичен цех, шивашко звено, складове, парова централа и собствен водоизточник.