Идис АД

Адрес: 9010, гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” №128


Телефон: 052/301 831

Факс: 052/301 944


Е-поща: idis@net-bg.net


Уеб сайт: www.aih.bg

ИДИС АД е търговско дружество с основен предмет на дейност предоставяне на офис и търговски помещения под наем в собствен сграден фонд.

Идис АД е дружество от портфейла на Албена Инвест Холдинг АД, емитирало 300 000 броя акции с номинал 1 лев, от които Холдингът притежава към 31.12.2011 г. 296 632 бр. (98,88% от капитала). Останалите акционери са 273 физически лица и 1 юридическо.

Общата квадратура на реално отдаваните под наем площи е 2 291.50 кв.м. Сградата е на четири етажа и се намира в район с отлична локация, в близост до централната част на град Варна , НАП Варна и Административния съд. Непосредствената близост на сградата на главната пътна артерия на града осигуряват възможност за бърз достъп до нужната дестинация.

Идис АД предоставя и конферентни зали под наем на дневна база.

За контакт: Светлана Рахнева, телефон 0879 99 09 27