България 29 АД

Адрес: 1619, гр. София, бул. „Никола Петков” №73


Телефон: 02/857 21 29

Факс: 02/857 46 59


Е-поща: bulgaria29_accounting@mail.bg


Уеб сайт: www.aih.bg

България - 29 АД е дружество от портфейла на Албена Инвест Холдинг АД /АИХ/, емитирало 481 806 броя акции с номинал 1 лев, от които Холдингът притежава към 31.12.2014 г. 418 879 бр. (86,94% от капитала). В допълнение Албена Холдинг АД притежава 32 554 броя акции, или 6,76% от капитала. Останалите акционери са 609 физически лица.

Основната дейност на България - 29 АД е отдаване на сградния фонд под наем. Общата квадратура на отдаваните под наем площи е 11 379 кв.м.


Дружеството България – 29 АД е създадено през 1929 г. в гр. София, с дейност производство и търговия с памучни прежди, като дълги години изнася продукцията си в България и в чужбина.

През 1997 г. фабриката е приватизирана, като мажоритарен акционер е Албена Инвест Холдинг АД.

През 2007 г. основната дейност е преустановена и дружеството започва да отдава складовите си площи под наем, което формира основните му приходи. Сградният фонд е разположен на площ от 52 000 кв.м., състоящ се от две производствени халета, складове и офис сгради.

 

Отдаваните под наем площи се намират в непосредствена близост до булевардите Цар Борис III и Околовръстен път в София.


Продукцията и стоките, които дружеството продава и имотите, които отдава под наем, са описани в следните оферти /виж файловете по-долу/.

За контакт: Доротея Димитрова, телефон 02/857 21 29; 0879 99 00 36.