Транспорт

Сухопътен Транспорт

Дъщерното дружество на Албена Инвест Холдинг АД /АИХ/ - Албена Автотранс АД, притежава и работи с около 60 автобуса, които се използват за вътрешни и международни туристически дестинации. Освен това, автобусите се използват за осигуряване на чартърни превози на туристи от курорт Албена до летището и обратно.