Транспорт

Сухопътен Транспорт

Дъщерното дружество на Албена Инвест Холдинг АД /АИХ/ - Албена Автотранс АД, притежава и работи с около 60 автобуса, които се използват за вътрешни и международни туристически дестинации. Освен това, автобусите се използват за осигуряване на чартърни превози на туристи от курорт Албена до летището и обратно.


Въздушен Транспорт

АИХ, чрез друго дъщерно дружество, притежава четири седалков, частен пътнически самолет, който в момента извършва полети чрез Интерскай АД и се използва за предоставяне на транспортни услуги основно на местния пазар. Самолетът с производител EADS Socata, е най-новият модел на световния лидер в областта на въздухоплаването, известен главно със своите самолети Airbus, използвани за търговски цели.

Threesome