Туризъм

Летен Туризъм

Компанията притежава 20,57% от най-голямата верига курорти в Европа – „Албена” АД. Албена АД притежава и управлява туристически обекти, развивайки в същото време и тяхната инфраструктура. В момента, Компанията управлява три курорта в България, хотел в Швейцария или общо над 50 хотела. Можете да научите повече за „Албена” АД на сайта на комплекса: www.albena.bg

Специални оферти

Резервации


Целогодишен Туризъм

Друго дъщерно дружество на Компанията, Хемустурист АД притежава и управлява два хотела, разположени в гр. Габрово. Хотел Балкан предлага отлични условия за туризъм в Габрово и региона, който е добре известен с културното си наследство, свързано с Балкана и българската история.