Портфейл

От 1996 г. структурата на портфейла на Албена Инвест Холдинг АД /АИХ/се е променила и в момента основните дейности са в сферата на недвижимите имоти, сектора на туризма, транспорта и машиностроенето.

Холдингът използва консервативен подход за управление, а резултатите доказват сигурността и стабилността, която Абена Инвест Холдинг АД предлага на инвеститорите си.

 

Портфейлът на Албена Инвест Холдинг АД се състои от  дъщерни дружества и 1 асоциирана компания.

Осем от дъщерните дружества развиват дейност в сектора на недвижимите имоти в области като отдаване под наем на офиси, търговски площи, складови помещения и незастроени площи, също така закупуване на земеделски земи и арендирането им.

Две от дъщерните дружества са с дейност в сферата на транспорта, докато други две дъщерни дружества развиват дейност в сферата на зимния и целогодишен туризъм.
Чрез участието си в други две дъщерни дружества, Албена Инвест Холдинг АД разширява своята дейност в машиностроенето, както и в мебелното производство.

Изграждането на портфейла и рискът асоцииран с него, следва консервативен подход. Липсата на дългово финансиране служи добре на АИХ в период на икономическо свиване и намаляване на стойността на активите.