Новини

Работно време август 2020г. офис София

22.07.2020

Уважаеми акционери, В периода 23.07.2020г. – 25.08.2020г. дивиденти ще се изплащат само по банкова сметка или чрез банка-посредник/Експресбанк-ДСК/за годините 2017-2018г. в брой от офисите на банката в цялата страна, срещу лична карта.В посочения период офис София няма да обслужва акционери!   Анна Колева, Експерт „Връзки с Инвеститори“, „Албена“АД

Прочети още

Изплащане на дивидент за 2015г. на акционерите на дружеството

16.03.2017

Уважаеми акционери, напомняме ви че след 21.03.2017г. акционери,които не са получили дивидент за 2015г. през банка посредник, могат да получат дивидента си в брой от офисите ни в гр.София и в к.к.Албена, по банкова сметка, посочена писмено с искане до дружеството или чрез пощенски запис, с писмено искане с посочен точен пощенски адрес, три имена и телефон за обратна връзка.

Прочети още

Съобщение до акционерите

16.11.2016

Във връзка с вливането на Албена инвест холдинг АД в Албена АД, уведомяваме всички бивши акционери на Албена инвест холдинг АД, че в съответствие с чл.262ч ал.5 от ТЗ преобразуването беше регистрирано в Централен депозитар АД и съответният брой акции от капитала на Албена АД бяха разпределени по открити за целта лични сметки на всеки акционер в Централен депозитар АД.Поради постъпили множество запитвания бихме искали да уведомим акционерите, че за да търгуват с тези ценни ...

Прочети още

Уведомление на основание на чл.100к,ал.1 от ЗППЦК

Уведомление на основание на чл.100к,ал.1 от ЗППЦК за проведено извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.10.2016г. и прието решение за вливане в "Албена"АД, при което "Албена Инвест Холдинг"АД се прекратява без ликвидация.

Прочети още

Уведомление за спряна търговия с акции на "Албена Инвест Холдинг"АД

12.09.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че на 12.09.2016г. получихме писмо от БФБ – София, с което борсата потвърждава, че Съветът на Директорите на БФБ – София е взел решение за временно спиране на търговията с емисия акции, издадени от „Албена инвест-холдинг“ –АД ISIN код BG1100046983, считано от 12.09.2016г. Търговията ще бъде възстановена след постъпване на уведомление от емитента относно взетите решения в случай, че свиканите за 11.10.2016г ...

Прочети още
123456...6