Новини

Уведомление от Албена Инвест Холдинг АД

08.09.2016

На основание на член 12 от ЗПЗФИ и във връзка с член 100т от ЗППЦК,ЧЛ.65 от правила за търговия по Правилник за дейността на БФБ и във връзка с открито производство по преобразуване на "Албена Инвест Холдинг"АД чрез вливането му в "Албена"АД, Ви уведомяваме че сме отправили молба до Българска фондова борса за спиране на търговията с акции на "Албена Инвест Холдинг"АД след приключване на търговията на 09.09.2016г., която да се възстанови в случай, че свиканите за 11.10.2016г. ...

Прочети още

Уведомление на основание чл.100к,ал.1 от ЗППЦК

01.09.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че на 01.09.2016г. е получено решение от Комисия за защита на конкуренцията, с което КЗК постановява че вливането на "Албена Инвест Холдинг"АД в "Албена"АД не представлява концентрация между предприятия.

Прочети още

Уведомление

16.08.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви , че на 15.08.2016г. "АлбенаИнвест Холдинг"АД сключи договор с Инвестор.Бг за публикуване на информация на електронната платформа на медията.

Прочети още

Уведомление от "Албена Инвест Холдинг"АД до акционерите и обществеността

08.08.2016

Уважаеми акционери,   На основание чл.100к., ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 04.08.2016г. Комисия за финансов надзор одобри Договор за преобразуване чрез вливане от 31.05.2016г. и Анекс към него от 19.07.2016г. между „Албена“АД, наричано по-долу „Приемащо дружество“ и „Албена Инвест Холдинг“АД, наричано по-долу „Преобразуващо се дружество“, в резултат на което цялото имущество на „Албена ...

Прочети още

Достъп до информация за акционерите на дружеството

Уважаеми акционери, с настоящото Ви информираме, че освен от сайта на дружеството, актуална иформация за нас може да получите и от Инвестор.БГ и платформата на БФБ - Екстри Нюз.

Прочети още
1234567...7