Новини

Уведомление на основание на чл.100к,ал.1 от ЗППЦК

Уведомление на основание на чл.100к,ал.1 от ЗППЦК за проведено извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.10.2016г. и прието решение за вливане в "Албена"АД, при което "Албена Инвест Холдинг"АД се прекратява без ликвидация.

Прочети още

Уведомление за спряна търговия с акции на "Албена Инвест Холдинг"АД

12.09.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че на 12.09.2016г. получихме писмо от БФБ – София, с което борсата потвърждава, че Съветът на Директорите на БФБ – София е взел решение за временно спиране на търговията с емисия акции, издадени от „Албена инвест-холдинг“ –АД ISIN код BG1100046983, считано от 12.09.2016г. Търговията ще бъде възстановена след постъпване на уведомление от емитента относно взетите решения в случай, че свиканите за 11.10.2016г ...

Прочети още

Уведомление от Албена Инвест Холдинг АД

08.09.2016

На основание на член 12 от ЗПЗФИ и във връзка с член 100т от ЗППЦК,ЧЛ.65 от правила за търговия по Правилник за дейността на БФБ и във връзка с открито производство по преобразуване на "Албена Инвест Холдинг"АД чрез вливането му в "Албена"АД, Ви уведомяваме че сме отправили молба до Българска фондова борса за спиране на търговията с акции на "Албена Инвест Холдинг"АД след приключване на търговията на 09.09.2016г., която да се възстанови в случай, че свиканите за 11.10.2016г. ...

Прочети още

Уведомление на основание чл.100к,ал.1 от ЗППЦК

01.09.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че на 01.09.2016г. е получено решение от Комисия за защита на конкуренцията, с което КЗК постановява че вливането на "Албена Инвест Холдинг"АД в "Албена"АД не представлява концентрация между предприятия.

Прочети още

Уведомление

16.08.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви , че на 15.08.2016г. "АлбенаИнвест Холдинг"АД сключи договор с Инвестор.Бг за публикуване на информация на електронната платформа на медията.

Прочети още
1234567...9
Threesome