Новини

Дни за изплащане на дивиденти офис София

16.11.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви че в периода от 01.11.2016г. до 30.03.2017г. дивиденти ще се изплащат в брой от офиса на дружеството в гр.София, ул.Св.Иван Рилски 33-35 в дните понеделник, сряда и четвъртък от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. 

Прочети още

Уведомление на основание на чл.100к,ал.1 от ЗППЦК

Уведомление на основание на чл.100к,ал.1 от ЗППЦК за проведено извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.10.2016г. и прието решение за вливане в "Албена"АД, при което "Албена Инвест Холдинг"АД се прекратява без ликвидация.

Прочети още

Уведомление за спряна търговия с акции на "Албена Инвест Холдинг"АД

12.09.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че на 12.09.2016г. получихме писмо от БФБ – София, с което борсата потвърждава, че Съветът на Директорите на БФБ – София е взел решение за временно спиране на търговията с емисия акции, издадени от „Албена инвест-холдинг“ –АД ISIN код BG1100046983, считано от 12.09.2016г. Търговията ще бъде възстановена след постъпване на уведомление от емитента относно взетите решения в случай, че свиканите за 11.10.2016г ...

Прочети още

Уведомление от Албена Инвест Холдинг АД

08.09.2016

На основание на член 12 от ЗПЗФИ и във връзка с член 100т от ЗППЦК,ЧЛ.65 от правила за търговия по Правилник за дейността на БФБ и във връзка с открито производство по преобразуване на "Албена Инвест Холдинг"АД чрез вливането му в "Албена"АД, Ви уведомяваме че сме отправили молба до Българска фондова борса за спиране на търговията с акции на "Албена Инвест Холдинг"АД след приключване на търговията на 09.09.2016г., която да се възстанови в случай, че свиканите за 11.10.2016г. ...

Прочети още

Уведомление на основание чл.100к,ал.1 от ЗППЦК

01.09.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че на 01.09.2016г. е получено решение от Комисия за защита на конкуренцията, с което КЗК постановява че вливането на "Албена Инвест Холдинг"АД в "Албена"АД не представлява концентрация между предприятия.

Прочети още
1234567...9