Новини

Резервирай в Албена с 15% отстъпка

17.10.2013

2014 година  е специална за нас, защото празнуваме 45 години от създаването на едно от най-красивите кътчета по северното българско Черноморие - АЛБЕНА. Ето защо лятото на 2014 ще се превърне в един нестихващ празник с много изненади за всички гости и възможности за активна почивка. Вече  можем да Ви зарадваме с новината, че имате  възможността за резервации за сезон 2014. Първите резервирали до 31 октомври 2013г. своята почивка в Албена ще получат 15% намаление ...

Прочети още

Почивни дни за офис на Албена Инвест Холдинг АД в к.к. Албена

28.10.2013

Уважаеми акционери,За срок от 16 до 30 декември 2013 г. офисът на "Албена Инвест Холдинг" АД в к.к. Албена няма да работи. За информация, изплащане на дивиденти и всякакви въпроси, моля обръщайте се към офиса ни в София, ул. "Св. Иван Рилски" 33-35, телефон 02/951 60 53.

Прочети още

Начин за получаване на дивидент за 2012 г.

17.07.2013

Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест – холдинг”АД взеха решение дивидентите за 2012 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва: От 15.09.2013 г. до 30.12.2013 г. – от клоновете и офисите на Банка ДСК – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. От 15.03.2014 ...

Прочети още

Албена Инвест Холдинг АД раздава дивидент за 2012 г.

25.06.2013

На 23.06.2013 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. На заседанието беше приет годишният финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2012 г., годишният консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г., отчетът за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг” ...

Прочети още

Общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД

22.05.2013

Управителният съвет на Албена Инвест Холдинг АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общото събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2013 г. от 10:00 часа в к.к. Албена, зала "Гранд Хол", хотел "Фламинго Гранд".Поканата за Общото събрание на „Албена Инвест Холдинг” АД за 23.06.2013 г. е обявена в Търговския регистър с входящ номер 20130522101930. Всички необходими материали във връзка с Общото събрание ...

Прочети още
123456...6