Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

26.04.2016

Уведомление до КФН,БФБ и Обществеността относно промяна в дялово участие от капитала на "Албена Инвест Холдинг"АД.

Прочети още

Промяна в лицата, представляващи дружеството

25.02.2016

С настоящото ви уведомяваме че с вписване с номер  20160222161723  в Търговски Регистър при Агенция по Вписванията, на мястото на Ивелина Ненкова Грозева за член на УС е избрана Еленка Антонова Атанасова, уведомяваме ви още, че при условията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни ...

Прочети още

Обява за гараж под наем

23.07.2015

"Албена Инвест Холдинг" АД отдава под наем гараж в близост до Пирогов, ул. Св. Иван Рилски 33-35, гаражът е подземен, в жилищна сграда тип ЕПК, с автоматична врата и дистанционно. В близост до бул. Пенчо Славейков и бул. Прага, квадратура 16 кв. м. За контакти: 02/9516053

Прочети още

Дивиденти в офиса в к.к. Албена

01.12.2014

Уважаеми акционери,Офисът на Албена Инвест Холдинг АД в к.к. Албена няма да работи в периода 04.12.2014 - 31.12.2014 г. Молби за изплащане на дивиденти за този период ще се приемат в офиса на дружеството в гр. София, ул. Св. Иван Рилски 33-35. За повече информация за начините за контакт с Албена Инвест Холдинг АД, погледнете меню "Контакти".

Прочети още

Начин за получаване на дивидент за 2014 г.

01.07.2015

На 14.06.2015 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. Прието е решение за разпределение на брутен дивидент за 2014 г. в размер на 2 750 000 лева, като средствата ще бъдат набрани от нетната печалба на „Албена инвест – холдинг” АД за 2014 г., която е в размер на 828 687,55 лв., ведно с част от неразпределената печалба за минали години в размер на 1 921 312,45 ...

Прочети още
123456789...9
Threesome