Новини

Обявяване на покана и материалин за свикване на редовно годишно ОСА за 2016г.

Уважаеми акционери, с настоящото Ви информираме, че на 03.06.2016г. от 11:00ч. в к.к.Албена ще се проведе Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на дружеството в к.к.Албена, хотел "Фламинго Гранд", зала "Гранд Хол".

Прочети още

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

26.04.2016

Уведомление до КФН,БФБ и Обществеността относно промяна в дялово участие от капитала на "Албена Инвест Холдинг"АД.

Прочети още

Промяна в лицата, представляващи дружеството

25.02.2016

С настоящото ви уведомяваме че с вписване с номер  20160222161723  в Търговски Регистър при Агенция по Вписванията, на мястото на Ивелина Ненкова Грозева за член на УС е избрана Еленка Антонова Атанасова, уведомяваме ви още, че при условията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни ...

Прочети още

Обява за гараж под наем

23.07.2015

"Албена Инвест Холдинг" АД отдава под наем гараж в близост до Пирогов, ул. Св. Иван Рилски 33-35, гаражът е подземен, в жилищна сграда тип ЕПК, с автоматична врата и дистанционно. В близост до бул. Пенчо Славейков и бул. Прага, квадратура 16 кв. м. За контакти: 02/9516053

Прочети още

Дивиденти в офиса в к.к. Албена

01.12.2014

Уважаеми акционери,Офисът на Албена Инвест Холдинг АД в к.к. Албена няма да работи в периода 04.12.2014 - 31.12.2014 г. Молби за изплащане на дивиденти за този период ще се приемат в офиса на дружеството в гр. София, ул. Св. Иван Рилски 33-35. За повече информация за начините за контакт с Албена Инвест Холдинг АД, погледнете меню "Контакти".

Прочети още
123456789...9