Новини

Почивни дни за офис на Албена Инвест Холдинг АД в к.к. Албена

28.10.2013

Уважаеми акционери,За срок от 16 до 30 декември 2013 г. офисът на "Албена Инвест Холдинг" АД в к.к. Албена няма да работи. За информация, изплащане на дивиденти и всякакви въпроси, моля обръщайте се към офиса ни в София, ул. "Св. Иван Рилски" 33-35, телефон 02/951 60 53.

Прочети още

Начин за получаване на дивидент за 2012 г.

17.07.2013

Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест – холдинг”АД взеха решение дивидентите за 2012 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва: От 15.09.2013 г. до 30.12.2013 г. – от клоновете и офисите на Банка ДСК – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. От 15.03.2014 ...

Прочети още

Албена Инвест Холдинг АД раздава дивидент за 2012 г.

25.06.2013

На 23.06.2013 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. На заседанието беше приет годишният финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2012 г., годишният консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г., отчетът за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг” ...

Прочети още

Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД

03.06.2016

На 03.06.2016г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“АД. На събранието беше приет одитираният годишен финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2015г. доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД, годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен ...

Прочети още

Вливане на "Бета консулт 2000" ЕООД в "Алфа консулт 2000" ЕООД

14.07.2013

На 12.07.2013 г. в Търговския регистър на Република България беше вписано вливането на „Бета консулт 2000" ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД, в „Алфа консулт 2000 ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД. В резултат на преобразуването всички права и задължения на преобразуващото се дружество („Бета консулт 2000" ЕООД) преминават в приемащото дружество („Алфа консулт 2000 ЕООД), което става негов ...

Прочети още
1234567...7