Новини

Вливане на "Фабрика за бутилиране на пиво" АД в "Ико Бизнес" АД

24.06.2012

На 21.06.2012 г. в Търговския регистър на Република България беше вписано вливането на „Фабрика за бутилиране на пиво" АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД, в „Ико Бизнес" АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД. Избраната форма на преобразуването е вливане по смисъла на чл. 262, ал. 1 от ТЗ. В резултат на вливането всички активи и пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения на „Фабрика за бутилиране ...

Прочети още

Албена Инвест Холдинг АД раздава дивидент за 2011 г.

25.06.2012

На 23.06.2012 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. На заседанието беше приет годишният финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2011 г., годишният консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г., отчетът за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг” ...

Прочети още

Нов ден за изплащане на дивиденти в брой

13.06.2012

На вниманието на всички акционери на "Албена Инвест Холдинг" АД: От 15.06.2012 г. започва изплащането на дивиденти в брой в офиса на "Албена Инвест Холдинг" АД в София и всяка сряда. Става въпрос за дивиденти за предходни години в рамките на 5-годишната законна давност, а именно за периода 2006-2010 г. включително. До този момент дивиденти се плащаха само дните понеделник и петък. По този начин ръководството на Холдинга увеличава с още един ден от седмицата изплащането на дивиденти, ...

Прочети още

Общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД за 2012 г.

23.05.2012

Управителният съвет на Албена Инвест Холдинг АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общото събрание на акционерите на дружествотона 23.06.2012 г. от 10:00 часа в к.к. Албена, зала "Лагуна Гардън".Поканата за Общото събрание на „Албена Инвест Холдинг” АД за 23.06.2012 г. е обявена в Търговския регистър с входящ номер 20120515100451. Всички необходими материали във връзка с Общото събрание на „Албена ...

Прочети още

10% отстъпка при резервации за акционери

14.12.2017

7% отстъпка при резервации за акционери Албена АД предоставя на своите акционери и на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД отстъпка при резервиране на почивка за сезон 2012 в к.к. Албена и Ваканционно селище Приморско клуб. Всички акционери на Албена АД и Албена Инвест Холдинг АД получават 7% отстъпка от стандартните цени за настаняване в Приморско Клуб и Албена. Отстъпката важи за всичките хотели без хотел Калиакра и хотел Гергана. Стандартните цени за настаняване са ...

Прочети още
234567...7