Кредитен рейтинг на Албена Инвест Холдинг АД

07.04.2011Агенция за кредитни рейтинги и анализи АД
присъди кредитен рейтинг на Албена Инвест Холдинг АД.


Дългосрочният кредитен рейтинг е bgА3, краткосрочният рейтинг е bgP-2.    

Перспективата на рейтингите е стабилна.

Документи за изтегляне