Общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД за 2011 г.

10.06.2011

Управителният съвет на Албена Инвест Холдинг АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общото събрание на акционерите на дружествотона 10.06.2011 г. от 10:00 часа в к.к. Албена, зала "Лагуна Гардън".


Поканата за Общото събрание на Албена Инвест Холдинг АД за 10.06.2011 г. е обявена в Търговския регистър с входящ номер 20110509134749.

Всички необходими материали във връзка с Общото събрание на Албена Инвест Холдинг АД са публикувани в Комисията по финансов надзор (e-register), Българска Фондова Борса (X3news), една публична медия (www.investor.bg ) и на официалния ни сайт (www.aih.bg).

Документи за изтегляне