Албена Инвест Холдинг АД раздава дивидент за 2010 г.

11.08.2011

На 25.09.2011 г. Албена Инвест Холдинг АД започва изплащането на дивидент за 2010 г. на акционерите на дружеството.

Изплащането ще се извърши в клоновете на Банка ДСК в цялата страна и ще продължи до 29.12.2011 г.

На проведеното на 25.06.2011 г. Редовно Общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД, бе взето решение за разпределение на дивидент в размер на 0,50 лева на акция. Общият размер на средствата, предвидени за дивиденти за 2010 г., е 2 750 000 лева.


От 19.09.2011 г. спира изплащането на дивидент за 2005 г., поради изтичане на петгодишна погасителна давност.


Дивидентът за 2010 г.
е най-висок в сравнение с минали години (с изключение на 1997 г.), с което Албена Инвест Холдинг АД налага мнението, че е един от малкото български холдинги, които следват последователна дивидентна политика. От създаването си до днес дружеството раздава дивидент всяка година (с изключение единствено на 2000 г.).