Работно време август 2020г. офис София

22.07.2020

Уважаеми акционери,

В периода 23.07.2020г. – 25.08.2020г. дивиденти ще се изплащат само по банкова сметка или чрез банка-посредник/Експресбанк-ДСК/за годините 2017-2018г. в брой от офисите на банката в цялата страна, срещу лична карта.В посочения период офис София няма да обслужва акционери!

 

Анна Колева, Експерт „Връзки с Инвеститори“,

„Албена“АД