Изплащане на дивидент за 2015г. на акционерите на дружеството

16.03.2017

Уважаеми акционери, напомняме ви че след 21.03.2017г. акционери,които не са получили дивидент за 2015г. през банка посредник, могат да получат дивидента си в брой от офисите ни в гр.София и в к.к.Албена, по банкова сметка, посочена писмено с искане до дружеството или чрез пощенски запис, с писмено искане с посочен точен пощенски адрес, три имена и телефон за обратна връзка.