Реконструираната административна сграда на „ФОХАР” АД

02.04.2014

Уважеми дами и господа,

С удоволствие съобщаваме, че в началото на месец март 2014 г. бе пусната в експлоатация реконструираната административна сграда на „ФОХАР” АД. В сградата се предлага 25 офис-помещения с различна големина. Комфорта в офисните помещения се осъществява посредством климатизатори.

Достъпът до Административната сграда „ФОХАР” се осъществява по улица „Кумата”. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, чрез изградена метална рампа на входа на сградата, отговаряща на нормативните наредби.

Актуалният клас на енергопотребление след въвеждане на енергоспестяващите мерки е клас „Б”. В резултат на изпълнената реконструкция, газифициране и подобряване на енергийната ефективност на съществуващата административна сграда значително се подобряват експлоатационната годност, енергийната ефективност и микроклимата, като същевременно се снижават експлоатационните разходи.

Наемната цена е 10 лв/кв.м. без включено ДДС и без консумативи.За контакт: Милана Недялкова, телефон 0885 31 99 88

Документи за изтегляне