Нов ден за изплащане на дивиденти в брой

13.06.2012


На вниманието на всички акционери на "Албена Инвест Холдинг" АД:

От 15.06.2012 г. започва изплащането на дивиденти в брой в офиса на "Албена Инвест Холдинг" АД в София и всяка сряда. Става въпрос за дивиденти за предходни години в рамките на 5-годишната законна давност, а именно за периода 2006-2010 г. включително. До този момент дивиденти се плащаха само дните понеделник и петък.

По този начин ръководството на Холдинга увеличава с още един ден от седмицата изплащането на дивиденти, с цел улеснение на акционерите.

Запазва се изплащането на дивиденти и в другия офис на "Албена Инвест Холдинг" АД в к.к. Албена, Централно управление, офис 219, в дните вторник и четвъртък.


За подробности, моля погледнете секция "Инвеститори" / "Изплащане на дивидент".