Достъп до информация за акционерите на дружеството

Уважаеми акционери, с настоящото Ви информираме, че освен от сайта на дружеството, актуална иформация за нас може да получите и от Инвестор.БГ и платформата на БФБ - Екстри Нюз.