Уведомление на основание чл.100к,ал.1 от ЗППЦК

01.09.2016

Уважаеми акционери,

уведомяваме Ви, че на 01.09.2016г. е получено решение от Комисия за защита на конкуренцията, с което КЗК постановява че вливането на "Албена Инвест Холдинг"АД в "Албена"АД не представлява концентрация между предприятия.

Документи за изтегляне