УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

26.04.2016

Уведомление до КФН,БФБ и Обществеността относно промяна в дялово участие от капитала на "Албена Инвест Холдинг"АД.

Документи за изтегляне