Обявяване на покана и материалин за свикване на редовно годишно ОСА за 2016г.

Уважаеми акционери, с настоящото Ви информираме, че на 03.06.2016г. от 11:00ч. в к.к.Албена ще се проведе Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на дружеството в к.к.Албена, хотел "Фламинго Гранд", зала "Гранд Хол".