Нашите принципи

Гаранция за нашия успех е високото качество на работа в Албена Инвест Холдинг/АИХ/.

Нашите служители и нашият капитал, наред с репутацията на АИХ, са ключът за задържане на постигнатия успех.

Нашата цел е да осигурим стабилна възвръщаемост на нашите акционери. Тази задача е постижима само с помощта на нашите служители – всеки един е важен, заради своите познания, опит и умения, които осигуряват качество. Екипът на АИХ разчита на професионализъм, поемайки своите ангажименти.

Въпреки, че нашата дейност е разпределена в различни сектори, нашият принцип е да се съсредоточим и да бъдем максимално добри във всеки един аспект от дейността на даден сектор, отколкото да бъдем просто добри в различни сектори.

Един от нашите принципи е работата в екип, защото качеството на нашите резултати е далеч по-добро, когато решението е взето колективно, отколкото когато е индивидуално. В АИХ няма място за хора, които смятат за приоритет своите собствени интереси пред интересите на фирмата, нейните клиенти и акционери.

Комбинацията от интеграция, честност и отдаденост към работата на нашите хора е основата на нашия успех.