Отчети за 2012 година

Албена Инвест Холдинг АД е публична холдингова компания, която изготвя консолидирани и неконсолидирани отчети на тримесечна и на годишна база.   
             

Предлагаме на Вашето внимание документи от съществено значение за 2012 г.


Моля погледнете прикачените файлове: